მთავარი   |   პროდუქცია  |   ბრენდები  |   კონტაქტი

ქართული  |   ENGLISH  


სინჯების მომზადების ავტომატური სისტემა AutoMateExpress™ for HID use

სისტემა სპეციალურად შემუშავებულია და დანერგილია სასამართლო მედიცინისა და საექსპერტიზო-კრიმინალისტური ცენტრებისათვის.

მწარმოებელი: Applied Biosystems (აშშ)

სისტემა სპეციალურად შემუშავებულია დიდი წარმადობისა და ხარისხიანი შედეგის მისაღწევად კრიმინალისტური ნიმუშებიდან (ძვლებიდან, თმებიდან, სისხლიდან და ა. შ. გენომური დნმ-ს გამოყოფის დროს. შესაძლებელია PrepFiler™ Forensic DNA Extraction Kitკომპლექტის გამოყენება.
ძირითადი მახასიათებლები:
• ერთდროულად 13 ნიმუშის სინჯების მომზადება
• საიმედოობა და გამოყენების სიმარტივე
• დაბინძურების უმცირესი საფრთხე
• გამოყოფილ დნმ-ში არ არის დამთრგუნველები და სრულიად მზადაა STRკომპლექტებთან დაQuantifiler™სერიის კომპლექტებთან სამუშაოდ.
სისტემის საშუალებით შესაძლებელია დნმ-ს გამოყოფა ავტომატურ რეჟიმში წელიწადში 10000 ნიმუშიდან.

©2014 ABM MEDICAL LTD