მთავარი   |   პროდუქცია  |   ბრენდები  |   კონტაქტი

ქართული  |   ENGLISH  


სინჯების მომზადების ავტომატური სადგური MagMAX™ Express-96

მაგნიტური ნაწილაკების საშუალებით ნუკლეინმჟავების გამოყოფისა და გაწმენდის საუკეთესო სისტემა. ურთიერთდაბინძურების მკაცრი კონტროლი.

მწარმოებელი: Applied Biosystems (აშშ)

MagMAX Express ხელსაწყოსმუშაობაეფუძნებანუკლეინმჟავებისშერჩევითშთანთქმასმაგნიტურინაწილაკებისზედაპირზე. ლიზისისჩატარებისშემდეგდნმ/რნმ-სმოლეკულებიგანსაკუთრებულბუფერულპირობებშითავსიყრისმაგნიტურინაწილაკებისზედაპირზე. ესსაშუალებასიძლევაგამოიყოსნუკლეინმჟავები უჯრედისსხვაკომპონენტებისაგანგამოსარეცხიხნარისშემცველახალფოსოშიგადატანით. რამდენიმეგამორეცხვისშემდეგმაგნიტურინაწილაკებისზედაპირზეთავმოყრილინუკლეინმჟავებიგადააქვთგამოსარეცხხსნარში, სადაცხდებანუკლეინმჟავებისხსნარშიგადასვლადამაგნიტურინაწილაკებისმოშორება.


მაგნიტური ნაწილაკების ფოსოდან ფოსოში გადატანა ხდება მაგნიტური ღეროებით, რომლებიც დაფარულია ერთჯერადი პლასტიკური ბუნიკებით.რადგან ხელსაწყოს მუშაობის დროს არ  ხდება პიპეტირება და სითხეების  გადატანა, ამიტომ მომიჯნავე ფოსოებს შორის ურთიერთდაბინძურების ალბათობა სხვა ასეთივე ხელსაწყოების უმრავლესობასთან შედარებით მნიშვნელოვნად ნაკლებია.
კომპანიამ შეიმუშავა და დანერგა მრავალი სხვადასხვა ნიმუშიდან დნმ-სა და რნმ-ს გამოსაყოფი კომპლექტები:
- MagMAX™-96 Total RNA Isolation Kit
- MagMAX™ Viral RNA Isolation Kits
- MagMAX™-96 Blood RNA Isolation Kit

- MagMAX™ Total Nucleic Acid Isolation Kit
- MagMAX™ AI/ND Viral RNA Isolation Kits
- MagMAX™-96 for Microarrays Total RNA Isolation Kit
- MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit

ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები:
• ნუკლეინმჟავას გამოყოფა - მაგნიტური ნაწილაკები
• ნიმუშის მოცულობა - 10-1000 მკლ (deep well კონფიგურაციით - 1000 მკლ-ზე მეტი)
• ნიმუშების რაოდენობა - 96
• ნაწილაკების შეკრების ეფექტურობა - >95%
• ნაწილაკების ოპტიმალური ზომა - 0.8-10 მკმ
• მაგნიტური ღეროების ზომა - 96

• პლანშეტების ტევადობა - 96 ფოსო
• მაგნიტური ღეროების ერთჯერადი ბუნიკები - 96 ცალი
• თბური ბლოკი - რეგულირებადი, +4oC-დან +96oC-მდე
• ზომები - 68x60x38 სმ
• წონა - ~28 კგ

სისტემა პროგრამულად მოსახერხებელი და ადვილი სამართავია.

უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია:
http://marketing.appliedbiosystems.com/mk/get/MAGMAX_LANDING

©2014 ABM MEDICAL LTD