მთავარი   |   პროდუქცია  |   ბრენდები  |   კონტაქტი

ქართული  |   ENGLISH  


რეალურ დროში პჯრ-ს სისტემა StepOne™

ახალი შესანიშნავი სისტემა რეალურ დროში პჯრ-ს ჩასატარებლად. განკუთვნილია მცირე ლაბორატორიებისათვის. სისტემა გარეგნულად მიმზიდველია,ადვილი სამართავია, და ამიტომ მისი გამოყენება შეუძლიათ იმ მომხმარებლებსაც, ვისაც არა აქვს პჯრ-სთან მუშაობის გამოცდილება. 

მწარმოებელი: Applied Biosystems (აშშ)

ეკონომიური და ამავე დროს შესანიშნავად მომუშავე სისტემა. 3-ფერიანი ამომცნობისა და 48-ფოსოიანი პლანშეტების საშუალებით ვიღებთ ზუსტ და ხარისხიან შედეგებს. აქვს გამრავლების სწრაფი და სტანდარტული რეჟიმები. განკუთვნილია პჯრ-სა და რეალურ დროში პჯრ-ს ჩასატარებლად იმის მიხედვით, თუ რა ამოცანებია გადასაწყვეტი. ხელსაწყოს დისტანციური მართვა აადვილებს ექსპერიმენტის ჩატარებას. USB-შესაერთებელი საშუალებას გვაძლევს გამოვიყენოთ მაგროვებლები და გავცვალოთ ინფორმაცია. სენსორული ფერადი დისპლეი მოხერხებული სამართავია, რაც ძალიან აადვილებს ხელსაწყოს დაპროგრამებას.  

სახარჯი მასალები:

- 48-ფოსოიანი პლანშეტები(0.1 მლ) ოპტიკურიაფსკით

- 48-ფოსოიანი პლანშეტები(0.1 მლ) ოპტიკურიხუფებით

- სინჯარის დაყოფა 8 სინჯარად(0.1 მლ) ოპტიკურიხუფებით

- სინჯარები (0.1 მლ) ოპტიკურიხუფებით

 

ტექნიკური მახასიათებლები:

თერმოციკლირების სისტემა- პელტიეს ელემენტებზე

ბლოკი ნიმუშებისათვის- 48 ფოსო

სარეაქციო ნარევისმოცულობა- 10-30 მკლ

თერმოციკლირების სიჩქარე- სწრაფი რეჟიმი - +/-2.2°C/წმ

                                            - სტანდარტული რეჟიმი - +/-1.6°C/წმ

ბლოკისგათბობის/გაგრილებისსიჩქარე- 4.6°C/წმ

ტემპერატურა- 4°C - 100°C

ტემპერატურის დაცვისსიზუსტე- +/-0.25°C

ტემპერატურის დაცვისთანაბრობა- +/-0.50°C

დნობის მრუდის გარჩევისუნარიანობა - 0.1°C

ოპტიკურისისტემა- შუქდიოდები, ემისიის ფილტრები, ფოტოდიოდები

ფლუორესცენციული საღებავები- FAM™, SYBR® Green I, VIC®, JOE™, ROX™

პასიურირეფერენსულისაღებავი- ROX™

მონაცემთაშეგროვება- ყველა ფილტრებიდან თითოეულიფოსოსათვის პლანშეტისდადგენილისქემის შესაბამისად

რაოდენობრივიპჯრ-ს დრო - სწრაფი - <40 წუთი

                                                    - სტანდარტული - <2 საათი

ფერადი სენსორული ეკრანი - LCD/17 სმ VGA (640x480)/260K ფერები

 

სისტემისსამუშაო მახასიათებლები:

დინამიურირიგი- 9-ხაზიანი

მგრძობიარობა- გენომური დნმ-ს RNase P გენის10 საწყისიასლი30 მკლსარეაქციონარევში

სიზუსტე - 5000-დან10000-მდე ასლი99.7% სიზუსტით

 

პროგრამულიუზრუნველყოფამუშაობსWindows XP-ზე დაიძლევასაშუალებას:

- შევიყვანოთექსპერიმენტის პარამეტრები

- გამოვსახოთრეაქციისპროდუქტისდაგროვების მრუდები რეალურდროში;

- დავაყენოთსაბაზო ხაზიდაზღვრულიციკლიავტომატურადანხელით

- შევაფასოთდნმ-ს/რნმ-ს აბსოლუტურირაოდენობარამდენიმესაკალიბრო მრუდის ერთდროული ანალიზის დროს

- მოვამზადოთპრაიმერებიდაზონდებისაგანგებოპროგრამულიმოდულისგამოყენებით

- შევამოწმოთმოწყობილობისპარამეტრები

- გადავიტანოთ მონაცემები Power-Point®-ში, Excel®-ში, აგრეთვე jpeg ფაილებში

 

მომხმარებლისსურვილითსისტემას მოჰყვება მაგიდის ან პორტატული კომპიუტერი (|Notebook)

 

სად გამოიყენება:

- ნუკლეინმჟავას აბსოლუტური რაოდენობრივიგანსაზღვრა

- პათოგენებისდაგმო-ს რაოდენობრივი შეფასება  

- გენური ექსპრესია

- ერთნუკლეოტიდური პოლიმორფიზმები (SNP)

-  ვირუსულიდაბაქტერიულიდაავადებები

- გენებისასლები

-  ალელებისდისკრიმინაცია

- გენეტიკურიცვლილებებითგამოწვეულიდაავადებები 

 

მოწყობილობის ზომები:

სიგანე- 24სმ

სიმაღლე- 51სმ

სიგრძე- 43სმ

წონა- 24კგ

©2014 ABM MEDICAL LTD