მთავარი   |   პროდუქცია  |   ბრენდები  |   კონტაქტი

ქართული  |   ENGLISH  


გენეტიკური ანალიზატორი/სეკვენატორი 3500/3500xl

კომპანიაApplied Biosystems-მა შეიმუშავა და დანერგა კაპილარული ელექტროფორეზის ჩასატარებელი ახალი სისტემები3500/3500xl, რომელთაც მეტი ტექნიკური შესაძლებლობები დამრავალმხრივი დანიშნულება გააჩნია. 

მწარმოებელი: Applied Biosystems (აშშ)

კაპილარული ელექტროფორეზის ჩასატარებელი ახალი სისტემები:

- 3500 Genetic Analyzer (8 კაპილარი)

- 3500xl Genetic Analyzer (24 კაპილარი)

 

ძირითადი განსხვავებები წინა თაობის გენეტიკური ანალიზატორებისაგან:

- შემუშავებულიაახალი ლაზერი,მოიხმარს ნაკლებ სიმძლავრეს

- მოწყობილობა უფრო მცირე ზომისაადა იკავებს უმცირეს ფართობს

- ლაბორატორიის მოსამზადებლადნაკლები დრო და ფულია საჭირო

- ლაზერს აქვსგაუმჯობესებულისპექტრული მახასიათებლები

- მნიშვნელოვნად შეცვლილია თბური ბლოკი

- გაიზარდა ლაზერის მუშაობის ხანგრძლივობა

- ხელსაწყოს ჩართვა შეიძლება ჩვეულებრივ ელექტროქსელში

 

გარდა ამისა:

- გაუმჯობესებულიამონაცემების და მათი დამუშავებისხარისხი 

- უფო გამიზნულად იხარჯება პოლიმერი

- შემცირებულია ბუშტულების გაჩენისალბათობა

- უფრო ზუსტად ცალკევდება ფრაგმენტები

- თანმიმდევრობის განსაზღვრისათვის და ფრაგმენტების ანალიზისათვის გამოიყენება 50 სმ კაპილარები

- გააჩნია სპეციალური მოდული მცირე ამპლიკონების წასაკითხად(300 ნწ-მდე)

- გაძლიერებულიატემპერატურის კონტროლი

- მეტი სიზუსტით იკითხებათანმიმდევრობები

- სახარჯი მასალები უკეთ არის შეფუთული

 

 

პროგრამულიუზრუნველყოფისძირითადიმახასიათებლები:

- პროგრამის ახალი განლაგება: მარტივი და მოსახერხებელი

- საერთო განლაგებაყველა დანართისათვის

- რეაგენტების ხარჯვისმაჩვენებლები„ხელსაწყოთა დაფაზე“

- ხელსაწყოს გამარტივებული ჩატვირთვა და ჩართვა

- მონაცემების რეალურიდროის რეჟიმში ნახვისშესაძლებლობა

- თანმიმდევრობის მცდარი წაკითხვის გამოვლენის შესაძლებლობა

- კალენდარი შემოწმებისადა გაწმენდის პროცედურების შეტყობინების ავტომატური სისტემით

-  რამდენიმე ოპერატორის პერსონალიზაციის შესაძლებლობა

©2014 ABM MEDICAL LTD