მთავარი   |   პროდუქცია  |   ბრენდები  |   კონტაქტი

ქართული  |   ENGLISH  


რეალურ დროში პჯრ-ს სისტემა StepOnePlus™

ხელსაწყოში გამოყენებულია უახლესი ტექნოლოგია  VeriFlex™ – ექვსი დამოუკიდებელი ტემპერატურული ბლოკი, რაც ძალიან ზრდის რეალურ დროში პჯრ-ს შესაძლებლობებს. საუკეთესოა დიაგნოსტიკური ლაბორატორებისათვის და გენომური კვლევებისთვის.

მწარმოებელი: Applied Biosystems (აშშ)

საუკეთესო სისტემა. 4-ფერიანი ამომცნობისა და 96-ფოსოიანი პლანშეტების საშუალებით ვიღებთ ზუსტ და ხარისხიან შედეგებს. მცირე ზომისაა და ადვილი მოსავლელია. მოხერხებული და ადვილი სამართავია. აქვს გამრავლების სწრაფი და სტანდარტული რეჟიმები.  განკუთვნილია პჯრ-სა და რეალურ დროში პჯრ-ს ჩასატარებლად იმის მიხედვით, თუ რა ამოცანებია გადასაწყვეტი. 

მიღებული მონაცემები ინახება პერსონალურ კომპიუტერში და თვით ხელსაწყოში მონაცემების შემთხვევითი დაკარგვისგან დამატებითი დაცვისათვის. USB- USB-შესაერთებელი საშუალებას გვაძლევს გამოვიყენოთ მაგროვებლები და გავცვალოთ ინფორმაცია. სენსორული ფერადი დისპლეი მოხერხებული სამართავია, რაც ძალიან აადვილებს ხელსაწყოს დაპროგრამებას.   ხელსაწყოს დისტანციური მართვა და e-mail-ით კავშირი ზოგავს დროს და კიდევ უფრო აადვილებს ექსპერიმენტის ჩატარებას.

ხელსაწყოში გამოყენებულია უახლესი ტექნოლოგია  VeriFlex™
•    ექვსი დამოუკიდებელი თბური ბლოკი რეალურ დროში პჯრ-ს სწორად ჩასატარებლად 
•    ყოველ ტემპერატურულ ზონაში შეიძლება თერმოციკლირების სხვადასხვა პირობების შექმნა
•    მეტი ზონები - მეტი ექსპერიმენტები

სახარჯი მასალები:

- 96-ფოსოიანი პლანშეტები(0.1 მლ) ოპტიკურიაფსკით

- 96-ფოსოიანი პლანშეტები(0.1 მლ) ოპტიკურიხუფებით

- სინჯარის დაყოფა 8 სინჯარად(0.1 მლ) ოპტიკურიხუფებით

- სინჯარები (0.1 მლ) ოპტიკურიხუფებით

 

ტექნიკური მახასიათებლები:

თერმოციკლირების სისტემა- პელტიეს ელემენტებზე

ბლოკი ნიმუშებისათვის- 96 ფოსო

სარეაქციო ნარევისმოცულობა- 10-30 მკლ

თერმოციკლირების სიჩქარე- სწრაფი რეჟიმი - +/-2.2°C/წმ

                                            - სტანდარტული რეჟიმი - +/-1.6°C/წმ

ბლოკისგათბობის/გაგრილებისსიჩქარე- 4.6°C/წმ

ტემპერატურის დაცვისსიზუსტე- +/-0.25°C

ტემპერატურის დაცვისთანაბრობა- +/-0.50°C

დნობის მრუდის გარჩევისუნარიანობა - 0.1°C

ოპტიკურისისტემა- შუქდიოდები, ემისიის ფილტრები, ფოტოდიოდები

ფლუორესცენციული საღებავები- FAM™, SYBR® Green I, VIC®, JOE™, NED, TAMRA, ROX™

პასიურირეფერენსულისაღებავი- ROX™

მონაცემთაშეგროვება- ყველა ფილტრებიდან თითოეულიფოსოსათვის პლანშეტისდადგენილისქემის შესაბამისად

რაოდენობრივიპჯრ-ს დრო - სწრაფი - <40 წუთი

                                                    - სტანდარტული - <2 საათი

ფერადი სენსორული ეკრანი - LCD/6.5 in Full VGA (640x480)/32K ფერები

 

პროგრამულიუზრუნველყოფამუშაობსWindows XP-ზე დაიძლევასაშუალებას:

- შევიყვანოთექსპერიმენტის პარამეტრები

- გამოვსახოთრეაქციისპროდუქტისდაგროვების მრუდები რეალურდროში;

- დავაყენოთსაბაზო ხაზიდაზღვრულიციკლიავტომატურადანხელით

- შევაფასოთდნმ-ს/რნმ-ს აბსოლუტურირაოდენობარამდენიმესაკალიბრო მრუდის ერთდროული ანალიზის დროს

- მოვამზადოთპრაიმერებიდაზონდებისაგანგებოპროგრამულიმოდულისგამოყენებით

- შევამოწმოთმოწყობილობისპარამეტრები

- გადავიტანოთ მონაცემები Power-Point®-ში, Excel®-ში, აგრეთვე jpeg ფაილებში

 

მომხმარებლისსურვილითსისტემას მოჰყვება მაგიდის ან პორტატული კომპიუტერი (|Notebook)

 

სად გამოიყენება:

- ნუკლეინმჟავას აბსოლუტური რაოდენობრივიგანსაზღვრა

- პათოგენებისდაგმო-ს რაოდენობრივი შეფასება  

- გენური ექსპრესია

- ერთნუკლეოტიდური პოლიმორფიზმები (SNP)

-  ვირუსულიდაბაქტერიულიდაავადებები

- გენებისასლები

-  ალელებისდისკრიმინაცია

- გენეტიკურიცვლილებებითგამოწვეულიდაავადებები 

 

მოწყობილობის ზომები:

სიგანე- 24სმ

სიმაღლე- 51სმ

სიგრძე- 51სმ

წონა- 24კგ

 

©2014 ABM MEDICAL LTD